LỊCH CHẠY XE LÊN TỈNH CỐ ĐỊNH

Lịch xe cố định

Thời gian vận chuyển các tuyến

Tuyến xuất phát từ Miền Bắc

  • Hà Nội đi HCM, Đồng Nai, Bình Dương và các tỉnh Miền Nam: 2 chuyến/ Ngày
  • Hà Nội đi Lào Cai, Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc: 1 chuyến/ Ngày
  • Hà Nội đi Đà Nẵng và các tỉnh Miền Trung: 2 chuyến/ Ngày
  • Hà Nội đi Cần Thơ và các tỉnh Miền Tây Nam Bộ: 1 chuyến/ Ngày
  • Hà Nội đi phú Quốc 1 chuyến/ Ngày

Tuyến xuất phát từ Miền Nam

  • HCM đi Hà Nội, và các tỉnh Miền Bắc: 2 chuyến/ Ngày
  • HCM đi Đà Nẵng và các tỉnh Miền Trung: 1 chuyến/ Ngày
  • HCM Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên: 1 chuyến/ Ngày

Tuyến xuất phát từ Miền Tây

  • Cần Thơ và các tỉnh Miền Tây đi HCM và các tỉnh Miền Đông: 2 chuyến/ Ngày
  • Cần Thơ và các tỉnh Miền Tây đi Hà Nội và các tỉnh Miền Bắc: 1 chuyến/ Ngày
  • Cần Thơ và các tỉnh Miền Tây đi Đà Nẵng và các tỉnh Miền Trung: 2 chuyến/ Ngày
  • Cần Thơ và các tỉnh Miền Tây đi Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên : 1 chuyến/ Ngày