Điểm riêng, điểm khác biệt sẽ giúp cho chúng ta nổi bật giữa đám đông, doanh nghiệp cũng sẽ như thế! Vì thế thiết kế logo là một điều quan trọng đối với một doanh nghiệp muốn có những nét riêng của mình, hãy cho chúng tôi thấy khả năng tạo ra sự khác biệt bằng cách tham gia ngay cuộc thi Thiết kế logo AnzEn nhé!